Στατιστικά στοιχεία για τα Greeklish!

Ποικιλότητα που αυξάνει γεωμετρικά

Graph Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των Greeklish είναι η ασυνέπεια απεικόνισης των Ελληνικών χαρακτήρων με λατινικούς με αποτέλεσμα την μεγάλη ποικιλότητα. Έτσι ουσιαστικά το πλήθος των διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης μίας λέξης αυξάνει γεωμετρικά ως προς το μήκος αυτής.

Greeklish παντού!

Graph Όπου υπάρχουν Έλληνες υπάρχουν και τα Greeklish!
Μετρώντας την επισκεψιμότητα για κάθε χώρα, μπορεί πολύ εύκολα να παρατηρήσεις κανείς ότι όσοι περισσότεροι Έλληνες υπάρχουν κάπου, τόσο περισσότερη χρήση των Greeklish γίνεται.
Κι επειδή Έλληνες υπάρχουν παντού, το ίδιο ισχύει και για τα Greeklish...
Greeklish-to-Greek

Το ξέρατε ότι...

... η κατανόηση ενός κειμένου γραμμένο σε Greeklish απαιτεί κατά μέσο όρο 40% περισσότερο χρόνο από όσο θα χρειαζόταν αν το ίδιο κείμενο ήταν γραμμένο σε σωστά Ελληνικά;