Στατιστικά στοιχεία για τα Greeklish!

Ποικιλότητα που αυξάνει γεωμετρικά

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των Greeklish είναι η ασυνέπεια απεικόνισης των Ελληνικών χαρακτήρων με λατινικούς με αποτέλεσμα την μεγάλη ποικιλότητα. Έτσι ουσιαστικά το πλήθος των διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης μίας λέξης αυξάνει γεωμετρικά ως προς το μήκος αυτής.
Greeklish παντού!

Όπου υπάρχουν Έλληνες υπάρχουν και τα Greeklish!
Μετρώντας την επισκεψιμότητα για κάθε χώρα, μπορεί πολύ εύκολα να παρατηρήσεις κανείς ότι όσοι περισσότεροι Έλληνες υπάρχουν κάπου, τόσο περισσότερη χρήση των Greeklish γίνεται.
Κι επειδή Έλληνες υπάρχουν παντού, το ίδιο ισχύει και για τα Greeklish…