Η Τεχνολογία πίσω από την υπηρεσία

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί προϊόν των εργαστηρίων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνολογίες απο διαφορετικά γνωστικά πεδία.

Ενσωματώνει δύο διαφορετικά στατιστικά μοντέλα, ένα για τα Greeklish και τους διαφορετικούς του και ένα δεύτερο για την Ελληνική γλώσσα, τα οποία συνδυάζονται μέσω μίας απεικονιστικής ψευδογλώσσας. Χρειάστηκε να συλλεχθούν δεδομένα εκατομμυρίων λέξεων για να παραχθούν τα αντίστοιχα μοντέλα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ποικιλότητα των Greeklish.

Παράλληλα, ένα υποσύστημα αναγνώρισης γλώσσας υποβοηθά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση λέξεων αλλά και προτάσεων που γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά δεν είναι Greeklish.
Τεχνολογία
Το αποτέλεσμα: Ένας αλγόριθμος που μετατρέπει οποιονδήποτε τύπο Greeklish με ακρίβεια που ξεπερνάει το 99%!